es ada Etelä-Savon ADA ry tarjoaa vertaistukea, koulutusta,
jäsentapahtumia, tiedotusta ja vaikuttamista.

Haluamme olla avuksi erityisesti henkilöille, joilla on
adhd, autismikirjon häiriö tai kielellinen erityisvaikeus.
Tuemme myös heidän läheisiään.

Tuomme esille edustamiemme ryhmien erityispiirteitä
ja -tarpeita, lisäämme tietoisuutta ja ymmärrystä
kunnioittaen ja arvostaen jokaisen erityisyyttä.

 

AJANKOHTAISTA:

Etelä-Savon ADA ry:n kannanotto kouluavustajien tarpeellisuudesta koronatilanteessa Mikkelin kaupungin opetustoimelle.

Erityistilanne ja erityistarpeet. Vallitseva poikkeustilanne vaikuttaa meidän jokaisen elämäämme. Olemme kaikki joutuneet muuttamaan suunnitelmiamme ja toimintatapojamme. Lapsilla on oikeus yhdenvertaiseen koulunkäyntiin myös poikkeustilanteessa. Jo normaaliaikana Mikkelin jokainen koulunkäyntiavustaja oli erittäin tarpeellinen, enemmänkin heitä varmasti olisi tarvittu. Tarve ei ole mihinkään hävinnyt nyt poikkeusaikanakaan. Hallituksen ohjeistus on välttää fyysisiä kontakteja, ja näin ollen valtaosa koululaisista on etäopetuksessa, opetuksen ollessa opettajien vastuulla. On aivan totta, että valtaosa selviää opiskeluista näillä järjestelyillä kohtuullisen hyvin olosuhteisiin nähden, jotkut jopa tavanomaista parempia tuloksia saavuttaen (kotona mahdollisesti paremmin strukturoitu ja rauhallinen ympäristö jne). Tulee kuitenkin ottaa huomioon, ettei kaikille pelkkä opettajan tuki riitä. Kaikilla oppilaiden lähiaikuisilla ei myöskään ole välttämättä mahdollisuutta tai taitoa ohjata ja neuvoa tarpeen tullen. Erityisesti avun tarve korostuu, jos oppilaalla on jokin neuroepätyypillinen ominaisuus (autismikirjo, ADD, ADHD, kehityksellinen kielihäiriö tms). Annettujen ohjeitten mukaan toimiminen voi olla erittäin haastavaa tai jopa mahdotonta ilman selkeää tukea. Tietojemme mukaan Valteri-koulussa ja Spesialla tilanne on jokseenkin hyvä. Huolemme suuntautuukin nyt lähinnä Mikkelin kaupungin opetustoimen päätökseen lopettaa koulunkäyntiavustajien työsuhteita korona-tilanteeseen vedoten. Tätä emme hyväksy! Etäopetuksen avustamiseen tarvittavaa välineistöä varmastikin löytyy kouluilta, jos sitä ei oppilailla ja avustajilla itsellään ole. Saamiemme tietojen mukaan avustajilla olisi halu auttaa oppilaita koko kevätlukukauden ajan. Oppilashuolto toimii ymmärtääksemme kohtalaisen hyvin. Meillä on kuitenkin suuri huoli perheitten jaksamisesta, minkä lastensuojelukin tulee suurella todennäköisyydellä huomaamaan melko pian. Toivomme hartaasti ja ehdotamme teidän ottavan uudelleen harkintaan ko. avustajien työsuhteiden jatkamisen koko kevätlulukauden ajaksi. Syksyn taakkaa ennakkoon keventäen.

Taataan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun!

 Ystävällisin yhteistyöterveisin

Mikkelissä 5.4.2020

Reijo Hämäläinen pj

Etelä-Savon ADA ry

Copyright © Etelä-Savon ADA ry