es ada Etelä-Savon ADA ry tarjoaa vertaistukea, koulutusta,
jäsentapahtumia, tiedotusta ja vaikuttamista.

Haluamme olla avuksi erityisesti henkilöille, joilla on
adhd, autismikirjon häiriö tai kielellinen erityisvaikeus.
Tuemme myös heidän läheisiään.

Tuomme esille edustamiemme ryhmien erityispiirteitä
ja -tarpeita, lisäämme tietoisuutta ja ymmärrystä
kunnioittaen ja arvostaen jokaisen erityisyyttä.

 

AJANKOHTAISTA:

Koronasta hyötyä opintielle?

Tuo paha pöpö on sotkenut meidän kaikkien totutut tavat toimia. Koululaisten ja opiskelijoiden arkeen se on tuonut haasteita etäopetuksen aikana. Valtaosa on pärjännyt varmasti kohtuullisen hyvin, osa heikommin. Viime viikkoina on kantautunut ympäri maata kovin vaihtelevia kommentteja poikkeustilanteen vaikutuksista oppimiseen. Osalla ei ole ollut aiemmin lähiopetusaikana erityistä hankaluutta opiskeluissaan. Toiminnanohjauksen haasteet ovat kuitenkin nousseet esille, kun on omatoimisemmin pitänyt selvitä tehtävistä. Positiivisiakin kommentteja toki kuullaan: monella erityistä tukea tarvitsevalla ovat oppimistulokset nousseet kohisten. Kotona on pystytty luomaan hyvä ja selkeä struktuuri vailla kouluympäristön sosiaalista hälinää. Aistitoiminnan säätely on monelle tutussa ympäristössä helpompaa. Tämä tietysti sillä edellytyksellä, että tarvittava tuki on olemassa ja käytettävissä. Vuonna 2018 peruskoulun oppilaista 18,8% sai tehostettua tai erityistä tukea. Se on paljon.

Mikkelin kaupungin kouluverkkouudistuksen yhtenä tavoitteena on resurssien tehokkaampi käyttö vähemmällä henkilöstöllä, toimintoja keskittämällä.

Inkluusio ja muunneltavat oppimisympäristöt ovat uusien koulujen suunnittelussa ajankohtaisia ja ajan hengen mukaisia. Voisiko tuota muunneltavuusteemaa viedä eteenpäin ja kehittää etäopetusmuotoja lähiopetuksen rinnalle ja tueksi? Olisiko opettajien ja koulunkäynninohjaajien työpanosta mahdollista resursoida tähän tiiviissä yhteistyössä oppilashuollon ja lähiaikuisten kanssa? Jos tuosta koronasta jotain hyötyä on ollut, niin uutta ajattelua ja toimintatapoja varmastikin. Mielestäni jokaisen kohdalla tulee tarkkaan harkita ja räätälöidä oppimisen tuen menetelmät, tavat, joilla löydettäisiin se hyvä, joka meissä jokaisessa on, läpi koko opintien työelämään ja osalliseksi yhteiskuntaan.

Yhdenvertaisuus ei ole sitä, että kaikille samaa, vaan kullekin tarpeensa mukaan.

8.5.2020 Reijo Hämäläinen pj Etelä-Savon ADA ry

 

Etelä-Savon ADA ry:n kannanotto koulunkäynninohjaajien tarpeellisuudesta koronatilanteessa Mikkelin kaupungin opetustoimelle.

Erityistilanne ja erityistarpeet. Vallitseva poikkeustilanne vaikuttaa meidän jokaisen elämäämme. Olemme kaikki joutuneet muuttamaan suunnitelmiamme ja toimintatapojamme. Lapsilla on oikeus yhdenvertaiseen koulunkäyntiin myös poikkeustilanteessa. Jo normaaliaikana Mikkelin jokainen koulunkäynninohjaaja oli erittäin tarpeellinen, enemmänkin heitä varmasti olisi tarvittu. Tarve ei ole mihinkään hävinnyt nyt poikkeusaikanakaan. Hallituksen ohjeistus on välttää fyysisiä kontakteja, ja näin ollen valtaosa koululaisista on etäopetuksessa, opetuksen ollessa opettajien vastuulla. On aivan totta, että valtaosa selviää opiskeluista näillä järjestelyillä kohtuullisen hyvin olosuhteisiin nähden, jotkut jopa tavanomaista parempia tuloksia saavuttaen (kotona mahdollisesti paremmin strukturoitu ja rauhallinen ympäristö jne). Tulee kuitenkin ottaa huomioon, ettei kaikille pelkkä opettajan tuki riitä. Kaikilla oppilaiden lähiaikuisilla ei myöskään ole välttämättä mahdollisuutta tai taitoa ohjata ja neuvoa tarpeen tullen. Erityisesti avun tarve korostuu, jos oppilaalla on jokin neuroepätyypillinen ominaisuus (autismikirjo, ADD, ADHD, kehityksellinen kielihäiriö tms). Annettujen ohjeitten mukaan toimiminen voi olla erittäin haastavaa tai jopa mahdotonta ilman selkeää tukea. Tietojemme mukaan Valteri-koulussa ja Spesialla tilanne on jokseenkin hyvä. Huolemme suuntautuukin nyt lähinnä Mikkelin kaupungin opetustoimen päätökseen lopettaa koulunkäyntiavustajien työsuhteita korona-tilanteeseen vedoten. Tätä emme hyväksy! Etäopetuksen avustamiseen tarvittavaa välineistöä varmastikin löytyy kouluilta, jos sitä ei oppilailla ja avustajilla itsellään ole. Saamiemme tietojen mukaan ohjaajilla olisi halu auttaa oppilaita koko kevätlukukauden ajan. Oppilashuolto toimii ymmärtääksemme kohtalaisen hyvin. Meillä on kuitenkin suuri huoli perheitten jaksamisesta, minkä lastensuojelukin tulee suurella todennäköisyydellä huomaamaan melko pian. Toivomme hartaasti ja ehdotamme teidän ottavan uudelleen harkintaan ko. ohjaajien työsuhteiden jatkamisen (lomautuksista luopuminen) koko kevätlulukauden ajaksi. Syksyn taakkaa ennakkoon keventäen.

Taataan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun!

 Ystävällisin yhteistyöterveisin

Mikkelissä 5.4.2020

Reijo Hämäläinen pj

Etelä-Savon ADA ry

Copyright © Etelä-Savon ADA ry