MIKÄ SLI?

SLI(aiemmin dysfasia) tarkoittaa kielellistä erityisvaikeutta. SLI-lapsen kielen ja puheen kehitys viivästyy ja/tai on poikkeavaa. Lapsen voi olla vaikea käyttää puhettaan luontevasti keskustelussa. Kouluiässä vaikeudet tulevat usein esille lukemisessa ja kirjoittamisessa ja joskus matematiikassa.


Kielelliseen erityisvaikeuteen liittyy usein hahmotushäiriöitä, kömpelyyttä ja vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa. Oireet ja niiden vaikeus vaihtelevat suuresti.

Kielellisen erityisvaikeuden yleisyys on arvioitu olevan 3-5 prosenttia kustakin ikäluokasta. Suomessa on siis vähintään 30000 SLI-lasta ja nuorta. Varhain aloitetulla suunnitelmallisella kuntoutuksella tuetaan ja edistetään lapsen kehitystä ja itsenäistä suoriutumista parhaiten.

Lisätietoa Aivoliitto ry:n nettisivuilta.
www.aivoliitto.fi

ADHD-liitto ry
www.adhd-liitto.fi

Autismi- ja
aspergerliitto ry

www.autismiliitto.fi

Aivoliitto ry
www.aivoliitto.fi

Mikael-koulu
www.mikael-koulu.fi