MIKÄ autismi?

Autismin kirjon oireyhtymät ovat keskushermoston kehityshäiriöitä. Autismin kirjoon kuuluvat:Autismi on neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka näkyy käyttäytymisessä. Se huomataan useimmiten lapsen kehityksen siinä vaiheessa, kun pitäisi alkaa opetella vuorovaikutustaitoja.

Autismin tunnusomaisia piirteitä ovat mm. puutteellinen tai poikkeava sosiaalinen vuorovaikutus, vaikeudet kielellisessä ja ei-kielellisessä kommunikaatiossa, rajoittunut tai stereotyyppinen käytkäytyminen ja poikkeavat reaktiot aistiärsykkeisiin. Autismin kirjoon kuuluvia henkilöitä on Suomessa noin 50 000, heistä autistisia on noin 10000.

Osa autismin kirjon ihmisistä tarvitsee päivittäistä tukea ja hoitoa koko elämänsä ajan. Yksilöllisen varhaiskuntoutuksen ja koulutuksen järjestelyjen avulla nykyistä suurempi osa autismin kirjon ihmisistä voisi käyttää vahvuuksiaan rakentavalla tavalla.


Lisätietoa Autismi- ja aspergerliitto ry:n nettisivuilta.
www.autismiliitto.fi