MIKÄ ADHD?

AD/HD on neuropsykiatrinen häiriö. AD/HD- henkilöllä on tarkkaavaisuushäiriö, ylivilkkautta ja impulsiivisuutta. Nämä oireet voivat esiintyä yhdessä tai erikseen. Kaikki ihmiset, joilla on AD/HD, ovat erilaisia. Jokaisella on omat vahvat puolensa ja kykyjä, joita voi vahvistaa.

AD/HD on synnynnäinen piirre. Lapsuuden ylivilkkaus voi toki vähentyä aikuistuessa, mutta keskittymisvaikeudet kuitenkin säilyvät. Oppimiseen niillä on usein suuri vaikutus. AD/HD on ominaisuus, joka vaikeuttaa arjen- ja elämänhallintaa monin tavoin, mikäli ympäristön vaatimukset ja henkilön vahvuudet eivät ole tasapainossa.

Aikuisiällä haittaavat eniten erilaiset toiminnanohjauksen ongelmat. Suomessa arvioidaan olevan jopa 5% väestöstä eli 250 000 AD/HD-henkilöä. AD/HD vaatii mahdollisimman varhaista, monitahoista ja yksilöllistä hoitoa. Siksi diagnoosin varmistaminen ja lapsen koko perheen tukeminen on tärkeää.


Lisätietoa ADHD-liitto ry:n nettivisivuilta.
www.adhd-liitto.fi


ADHD-liitto ry
www.adhd-liitto.fi

Autismi- ja
aspergerliitto ry

www.autismiliitto.fi

Aivoliitto ry
www.aivoliitto.fi

Mikael-koulu
www.mikael-koulu.fi

Suomen AD/HD-Aikuiset ry
http://adhd-aikuiset.org/portal/


Avoin AD(H)D vertaistukiryhmä
Facebookissa